altijd tot uw dienst
Bapsa (Taxes in FR) & BTW in EU
Bapsa= Budget annexe aux prestations sociales agricoles) 

Bapsa is de verzamelnaam van twee verschillende soorten parafiscale taksen, die in Frankrijk geheven worden bij zowel produktie als invoer van enkele voedingsprodukten waarin bepaalde landbouwprodukten verwerkt zijn (oliën, vetten, tarwebloem):

TSH (Taxe sur les Huiles) = parafiscale taks op margarine, oliën en vetten

•  hetzij een jaarlijks aangepast soort-tarief per kg enkelvoudig component naargelang het gehalte van olie en/of vet binnen het eindprodukt (margarines en vetten)

•  hetzij een jaarlijks aangepast forfaitair tarief per kg eindprodukt volgens het procentueel gehalte van olie/vet in dat eindprodukt

TSH wordt betaald en gerecupereerd via de maandelijkse Déclaration TVA op het FR-TVA N° van de resp. betrokken firma's

Bapsa (Taxe sur les Céréales) =
parafiscale taks op tarwebloem =  vast tarief (sedert vele jaren niet meer aangepast) van 16 € per MTon (1000kg)

BAPSA wordt betaald aan de Douane (CRD-Lille Service SACI) via de maandelijkse aangifte Mod.152M en gerecupereerd bij ONIGC (Office National Interprofesionnel des Grandes Cultures - Paris) via de maandelijkse Déclaration EE4.

Om deze terugbetaling te kunnen ontvangen dient vooraf, per uitgevoerd produkt, een “Liste Analytique” (een soort compositie-fiche met vermelding van het % tarwe) aan ONIGC opgestuurd te worden, waarna men een ONIGC-code krijgt die bij elke vraag tot terugbetaling moet opgegeven worden.